For nylig blev loven mod dobbeltuddannelse vedtaget af et flertal i Folketinget, men hvad betyder denne lov egentlig?

Uddannelsesloftet gør, at det ikke er muligt at dobbeltuddanne sig.
Det vil sige; hvis du har færdiggjort en uddannelse, har du ikke mulighed for at uddanne dig ekstra på samme eller lavere niveau end den uddannelse, du har gjort færdig.

Loven er blevet til, da regeringen ønsker at spare penge på dette område. Loven er meget omdiskuteret blandt studerende og de politikere, som er imod loftet. Studerende har indsamlet over 70.000 underskrifter mod loven, og har demonstreret på Christiansborg. Lige meget har det dog hjulpet, da et forslag om udskydelse af loven i et år blev nedstemt. Loven træder derfor i kraft.

Loven er efterfølgende blevet justeret, så uddannelsesloftet blot gælder i 6 år efter færdiggjort uddannelse. Færdiggør du for eksempel en bachelor, kan du efter 6 år igen læse en bachelor - dog ikke før.
De nye regler træder i kraft fra og med uddannelsernes sommeroptag i 2017.

Hvad er din holdning til uddannelsesloftet? Skriv en kommentar om dette nedenfor eller på vores Facebookside Findkollegie og like siden for flere indlæg som dette!

Besvar