Vartovkollegiet får et ledigt værelse per 1. november 2019. Værelset skal besættes af en kvindelig studerende med indflytning i november.

Vartovkollegiet ligger i de historiske bygninger nær Københavns Rådhus, som blandt andet huser Vartov Kirke, hvor Grundtvig var præst. Vartovkollegiet har 14 alumnepladser ligeligt fordelt på køn og tilstræbt spredning på forskellige studieretninger. Som alumne på Vartovkollegiet indgår man i et forpligtende fællesskab, herunder madordning, rengøring samt traditionsrige fester og andre sammenkomster.

For at komme i betragtning skal den studerende:
• gå på en videregående uddannelse af mindst 31⁄2 års varighed, eller være i gang med efteruddannelse i form af Ph.D eller lignende,
• have bestået 60 ECTS på en uddannelse af samme type som ovennævnte,
• være fyldt 21 år,
• have mindst 2 år tilbage af studiet.

 

Galleri:


Ansøgning skal indeholde ansøgningsskema og motiveret ansøgning (én side). Ansøgningsskema finder du HER. Ansøgningsskema og motiveret ansøgning sendes som 1 samlet pdf-fil navngivet med ansøgerens navn per mail til adressen [email protected] med emnefeltet ”Ansøgning Vartovkollegiet oktober 2019”.

Optagelsessamtalerne afholdes i uge 41 i tidsrummet 14.00 til 17.00. Alle afslag gives efter samtalerne.

 

Ansøg nu
Læs mere herunder om hvordan du ansøger: