Så snart man overvejer at rykke ud af kollegiet, bør man sætte sig ind i boligmarkedet og dets mange muligheder. Mange lejer sig frem det første stykke tid. Dette kan man sagtens gøre, men hvis man tænker økonomi ind i beslutningen, er det langt fra den mest optimale løsning, da det kun er udlejeren, der tjener på den løsning. Hvis man har råderum til at købe i stedet, er det en overvejelse værd, da det er en investering, der i langt de fleste tilfælde giver et godt udbytte.

Lej eller køb

Forskellen på at leje en lejlighed og eksempelvis købe en andelsbolig er, at andelsboligen kan anses som en opsparing. Man køber en andel i en forening og betaler den ud hen ad vejen, hvilket betyder, at pengene ikke forsvinder, som de gør, når man lejer sig ind i en lejlighed.

Hvis man overvejer at bevæge sig ud på markedet som førstegangskøber, er der en del at holde styr på. Hvis man køber en andelsbolig, skal man i særdeleshed være opmærksom på foreningens økonomi, vedtægter og værdi.

Gæld og dennes betydning

Hvis der er gæld i en andelsforening, køber man sig ind i denne gæld ved køb af andelsboligen. For at få overblik over økonomien i foreningen skal man se på foreningens regnskaber og referater fra de seneste generalforsamlinger. Dårlig økonomi vil sætte sit præg på den månedlige boligafgift. En høj boligafgift kan også betyde, at det er en nystartet forening, så dette behøver ikke at være et faresignal. Tag et kig på foreningens energimærkning også, da der er stor forskel på en A-mærkning og en E-mærkning. Udsvinget kan være stort og vil påvirke ens økonomiske råderum. Derudover bør man holde øje med vedligeholdelsesprojekter. Disse hæfter alle andelsejere i foreningen for i fællesskab, uanset om det er nylige projekter eller fremtidige.

Priserne på andelsboliger

Da der er underlagt maksimalpriser for andelsboliger i Danmark, rammer foreningen automatisk et loft for, hvor dyr andelen må være. Denne maksimalpris beregnes ud fra foreningens samlede ejendomsværdi. Dette kan gøres på to måder. Enten sker det ved det offentlige eller og ved en valuarvurdering. Da maksimalprisen bestemmes ud fra vurderinger, som kan foretage løbende, kan værdien i andelen både stige og falde i værdi over tid. Man kan få foretaget en uvildig andelsvurdering hos Andelsvurderinger.dk, hvis man er i tvivl om andelens værdi. Vær opmærksom på, at værdien kan stige, hvis der er foretaget forbedringer i boligen, eksempelvis et nyt badeværelse. Disse forbedringers værdi afskrives over tid, hvilket kan have en indvirkning på et eventuelt senere salg.

Foreningens bestyrelse

Hvis man vil købe en andelsbolig, skal købet godkendes af foreningens bestyrelse. Denne bestyrelse er demokratisk valgt af foreningens medlemmer. Oftest vil godkendelsen ikke være et problem, medmindre at man har tilkendegivet, at man ikke vil overholde foreningens vedtægter. Derudover kan bestyrelsen benyttes som et sikkerhedsnet, hvis en eventuel sælger afkræver penge under bordet under forhandlingen. Da det er en ulovlig handling, er det bestyrelsens ansvar at få sat en stopper for dette og i yderste konsekvens ekskludere sælgeren fra foreningen. Dette kan være svært at gennemskue, hvis man ikke har styr på reglerne for andelsboliger. Få derfor en kyndig person, en advokat eller en bankrådgiver, til at gennemgå foreningens dokumenter, så der ikke sker overraskelser eller misforståelse angående vedtægterne. Samtidig kan man få økonomisk vejledning i forbindelse med lån til købet.

Et langsigtet overblik

Uanset om man flytter efter kollegietiden eller senere, er det en god ide at danne sig et overblik og tænke langsigtet. Hvis man vil investere i en andelsbolig, bør man se sig vidt omkring på markedet, inden man køber. Det er nemt at forelske sig i den første den bedste, men hvis man ikke er sikker på, hvor længe man ønske at bo i den specifikke bolig, bør man sikre sig, at denne bolig er nem at sælge igen. Eller om der er plads til en eventuel partner. Den overordnede årsag til at tænke langsigtet er, at det er dyrt at flytte. Der er mange omkostninger, og derfor kan det betale sig at finde noget, som man forestiller sig at kunne blive boende i over en længere periode.