Kollegiet stod klar til indflytning i 2004 og består af 6 etager med 95 stk. 1-værelses boliger, som har eget toilet og bad.
På kollegiet bliver fællesskabet vægtet meget højt, og det er essentielt, at beboerne har lyst til at deltage i det sociale
og de aktiviteter, som bliver afholdt på kollegiet.

Hvert år afholder kollegiet en sommer festival, der forløber sig over en weekend i maj måned. Her bliver der booket
kunstnere, der optæder på kollegiets cirkelscene i gården. Derudover er der en masse aktiviteter i løbet af dagen og
aftenen, som arrangeres af kollegiets beboere. Det er muligt for beboerne, at invitere venner og familie med, selvom
de ikke bor på kollegiet.

Galleri:

        

         

Ansøgningen:

Næste ansøgningsfrist: 1-7. februar, 2020
Det er vigtigt at indsende din ansøgning i denne periode, da ansøgningerne modtaget uden for perioden ikke
kommer i betragtning. Hvis din ansøgning bedømmes positivt vil du komme på kollegiets venteliste. Der vil som
tommelfingerregel højest gå 3-6 måneder fra optagelsen på ventelisten, og til man tildeles et kollegieværelse.

For at kunne blive bekræftet til et værelse skal du være under 30 år, have over 1 år tilbage af studiet, din uddannelse
skal ligge i Øresundsregionen (herunder København) og være en SU-berettigede bachelor- eller kandidatuddannelse,
der er defineret af Videnskabs- og Kulturministeriet (eller en uddannelse sidestillet hermed). Det omfatter følgende uddannelsesinstitutter:

 

 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Roskilde Universitetscenter (RUC)
 • Copenhagen Business School (CBS)
 • IT-Universitetet i København (ITU)
 • Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
 • Aalborg Universitet – i København (AAU)
 • Aarhus Universitet – i København (AU)
 • Syddansk Universitet – i København (SDU)
 • Danmarks Biblioteksskole
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi
 • Kunstakademiets Arkitektskole
 • Kunstakademiets Konservatorskole
 • Rytmisk Musikkonservatorium

Derudover skal du have afsluttet din gymnasielle uddannelse med gennemsnit på mindst 7 (nye skala) eller 8
(gamle skala). Du kan ansøge fire måneder før du starter på din uddannelse, men indflytning kan tidligst ske to
måneder før du påbegynder uddannelsen. Du skal som minimum have 12 måneders studietid tilbage, når du ansøger.

Ansøg nu
Læs mere herunder om hvordan du ansøger: