Mange personer vil på et tidspunkt i deres liv stå i en situation, hvor de stiller sig selv følgende spørgsmål. Kan det bedste betale sig at leje eller eje? I denne artikel vil vi komme nærmere ind på fordele og ulemper ved de to alternativer. På den måde bliver du klædt på til at kunne træffe netop denne beslutning på informeret grundlag.

Tidshorisont

Det første overskrift er tidshorisont. Denne første overvejelse kan i mange tilfælde give det et hurtigt svar på, hvorvidt det overhovedet kan betale sig at undersøge mulighederne for køb af ejendom fremfor leje nærmere. Tidshorisonten er nemlig utrolig vigtig, når vi ser på, hvorvidt det kan betale sig at købe eksempelvis en lejlighed. Der er stor omkostninger forbundet med køb af fast ejendom. Disse inkluderer både udgifter til advokat, mægler, flytning, forsikringer osv. Dertil kommer der også omkostninger, når du engang skal fraflytte ejendommen igen. Af den grund er et godt råd, at du skal have en tidshorisont på minimum 5-10 år for at købe fast ejendom. Helst længere, eftersom omkostninger forbundet med til- og fraflytning, således udgør en mindre del af de samlede ejeomkostninger over hele perioden.

Frihed

Omtrent halvdelen af nutidens danskere går fra deres partner igen. Skilsmisse og separation kan have store økonomiske konsekvenser, når man har fast ejendom. Selvom I på nuværende tidspunkt regner med, at I skal blive sammen for evigt, bør I stadig have med i betragtning, at man bare har mere frihed ved et lejemål. Her vil der ofte være tre måneders opsigelse og det vil sådan set være den eneste omkostning forbundet med fraflytningen. Hvis I har fast ejendom vil alle de tidligere nævnte gebyrer komme i spil. Hvis I dertil har akut brug for at komme af med ejendommen, skal I tilmed påregne et større afslag i salgsprisen. I hvert fald, hvis I ikke bor i et af de helt attraktive områder.

Investering

Slutteligt ser vi på investering, der er en af de store fordele ved at købe fremfor at leje. Investering i fast ejendom kan på mange måder sammenlignes med at købe aktier. Når du køber en aktie ved du, at din investering vil stige over tid. Tilfældet er det samme med en bolig. Du får således del i den kontinuerlige værdistigning, når du ejer en bolig. Denne værdistigning er tilmed skattefri, hvilket giver dig en enorm fordel, fremfor andre investeringsformer. Hvis du gerne vil blive klogere på økonomi og investering anbefaler vi, at du hører en af de mange lydbøger som findes om emnet.